.......ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร.......
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เกษตรปราจีนฯ ให้การต้อนรับ นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เกษตรปราจีนฯ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น young smart farmer ระยะที่ 1 ปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม......click
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร        
กรมอุตุนิยมวิทยา
การจัดการความรู้ KM วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อ.กบินทร์บุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต รายละเอียดเพิ่มเติม......click
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ผู้ประสบภัยด้านพืช
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กสก.
รายงานงบทดลองประจำเดือน
วันที่16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมการวาดแปลง ด้วยโปรแกรม QGIS และ Faarmis รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม......click
       

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม......click
       

 

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปลูกต้นไม้ โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับคณะติดตาม E-learning จากกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม......click
 
 
         
  ภาพข่าว/กิจกรรมเพิ่มเติม