.......ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร.......
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดอินทาราม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดโคกสั้น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร        
กรมอุตุนิยมวิทยา
การจัดการความรู้ KM งานวันเกษตรปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 รับชมบรรยากาศงานฯ CLICK วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมแถลงข่าวงานผลไม้ภาคตะวันออก ณ ททท สำนักงานใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม......click
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ผู้ประสบภัยด้านพืช
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กสก.
ส่งภาพข่าวขึ้นเว็บไซต์กรมฯ
วันที่ 25 เมษายน 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 3-4 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม......click
รับชมบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม CLICK
       

วันที่ 16 มีนาคม 2560 สนง.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอเมืองฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ณ ศพก.เมืองปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 15 มีนาคม 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดไผ่งาม อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click
       

 

วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 10 มีนาคม 2560 สนง.กษจ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.สสก.3 พร้อมร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ รายละเอียดเพิ่มเติม......click
 
 
 
         
  ภาพข่าว/กิจกรรมเพิ่มเติม