.......ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร.......
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนฯ เป็นประธานการประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ รายละเอียดเพิ่มเติม......click

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.ปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร        
กรมอุตุนิยมวิทยา
การจัดการความรู้ KM วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.ปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ รายละเอียดเพิ่มเติม......click
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ผู้ประสบภัยด้านพืช
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กสก.
ส่งภาพข่าวขึ้นเว็บไซต์กรมฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนฯ เป็นประธานการประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เกษตรปราจีนฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รายละเอียดเพิ่มเติม......click
       

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดอินทาราม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดโคกสั้น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม......click
       

 

งานวันเกษตรปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 รับชมบรรยากาศงานฯ CLICK วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมแถลงข่าวงานผลไม้ภาคตะวันออก ณ ททท สำนักงานใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม......click
 
 
         
  ภาพข่าว/กิจกรรมเพิ่มเติม